लिनक्स एलसीडी मॉड्यूल

आकार

शेल प्रकार

प्रमाण

एलसीडी प्रकार

टीपी प्रकार

प्लॅटफॉर्म

मॉडेल

प्रभावी प्रदर्शन आकार(मिमी)

ठराव

(H*V)

चमक

(निट)

ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V)

ऑपरेटिंग वर्तमान (mA)

ऑपरेटिंग तापमान (℃)

RTC

स्मृती

इंटरफेस

डाउनलोड करा

सिग्नल

बंदर

5 *** १६:९ आयपीएस CG
Linux4.19
DMG80480T050_40WTC
१०८.०*६४.८ ८००*४८० 250 12-36 370mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*1+TTL*1 10P1.0 माहिती पत्रक
5 *** १६:९ आयपीएस CG डेबियन 10
DMG80480T050_40WTCZOS-1
१०८.०*६४.८ ८००*४८० 250 12-36 370mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*1+TTL*1 10P1.0 माहिती पत्रक
5 PS2 ४:३ आयपीएस CG
Linux5.4
DMT80480T050_36WTC
108.8*65.6 ८००*४८० 300 ८~३६ 200mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*2+RS485*2/CAN १२ पिन_२.५४ मिमी माहिती पत्रक
5 PS2 ४:३ आयपीएस R4
Linux5.4
DMT80480T050_36WTR
108.8*65.6 ८००*४८० 250 7-36 270mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*2+RS485*2/CAN १२ पिन_२.५४ मिमी माहिती पत्रक
७.० PS2 १६:९ आयपीएस CG
लिनक्स ३.१०
DMT10600T070_35WTC
१५४.२०*८५.८८ 1024*600 250 9-36 280mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*2+RS422*1 2P5.08+DB9*1 माहिती पत्रक
७.० PS2 १६:९ आयपीएस R4
लिनक्स ३.१०
DMT10600T070_35WTR
१५४.२०*८५.८८ 1024*600 200 9-36 280mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*2+RS422*1 2P5.08+DB9*1 माहिती पत्रक
७.० *** १६:१० आयपीएस CG
Linux4.19
DMG12800C070_40WTC
94.20*150.72 ८००*१२८० 300 7-36 260mA@12 -10/50 BT 8GB EMMC RS232*2+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक
७.० *** १६:१० आयपीएस CG
डेबियन 10
DMG12800C070_40WTCZOS-1
94.20*150.72 ८००*१२८० 300 7-36 260mA@12 -10/50 BT 8GB EMMC RS232*2+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक
७.० *** १६:१० आयपीएस CG
Linux4.19
DMG12800T070_40WTC
१४९.७६*९३.६ १२८०*८०० 250 7-36 310mA@12 -२०/+७० BT 8GB EMMC RS232*2+RS422*1+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक
७.० *** १६:१० आयपीएस CG
डेबियन 10
DMG12800T070_40WTCZOS-1
१४९.७६*९३.६ १२८०*८०० 250 7-36 310mA@12 -२०/+७० BT 8GB EMMC RS232*2+RS422*1+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक
८.० *** ४:३ आयपीएस CG
लिनक्स ३.१०
DMT10768T080_35WTC
१६२.००*१२१.५० १०२४*७६८ 250 6-36 340mA@12 -२०/+७० BT 8GB EMMC RS232*1+RS485*1+RS422*1 12P2.0 माहिती पत्रक
९.७ PS2 ४:३ आयपीएस CG
लिनक्स ३.१०
DMT10768T097_35WTC
१९७.८*१४८.६६ १०३४*७६८ ३५० 7-36 640mA@12 -२०/+६५ BT 8GB EMMC RS232*1+RS485*1+RS422*1 20P2.54 माहिती पत्रक
१०.१ PS2 १६:९ आयपीएस CG
लिनक्स ३.१०
DMT10600T101_35WTC
222.7*125.3 1024*600 250 9-36 440mA@12 -२०/+७० BT 8GB EMMC RS232*2+RS485*2 8Pin3.81+ 4Pin3.81 माहिती पत्रक
१०.१ *** १६:१० आयपीएस CG
Linux5.4
DMT12800T101_36WTC
२१६.९६*१३५.६ १२८०*८०० 250 12-36 440mA@12 -२०/+७० FC 8GB EMMC RS232*2+RS422*1 8P2.0+DB9*1 माहिती पत्रक
१०.१ *** १६:९ आयपीएस CG
Linux4.19
DMG10600C101_40WTC
222.72*125.28 1024*600 200 8-36 430mA@12 -10/60 BT 8GB EMMC RS232*2+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक
१०.१ *** १६:९ आयपीएस CG
डेबियन 10
DMG10600C101_40WTCZOS-1
222.72*125.28 1024*600 200 8-36 430mA@12 -10/60 BT 8GB EMMC RS232*2+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक
15 *** ४:३ आयपीएस CG
Linux4.19
DMG10768T150_40WTC
३०४.१३*२२८.१ १०२४*७६८ 300 12-36 1150mA@12 -२०/+७० BT 8GB EMMC RS232*2+RS485*1 10Pin_3.81 माहिती पत्रक