COF संरचना

आकार

एलसीडी प्रकार

टीपी प्रकार

प्लॅटफॉर्म

मॉडेल

प्रभावी प्रदर्शन आकार(मिमी)

ठराव

(H*V)

चमक

(निट)

ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V)

ऑपरेटिंग वर्तमान (mA)

ऑपरेटिंग तापमान (℃)

स्मृती

इंटरफेस

शेरा

डाउनलोड करा

सिग्नल

बंदर

१.६

आयपीएस

GFF

TA/DGUS II

DMG40400F016_06W

३९.८४×३९.८४

400*400

50,250,300

४.५-५

160mA@5V

-१०/+६०

16MB

TTL*2

10P1.0FPC

WTC=काळा,WTCZ01=पांढरा,WTCZ02=एकत्रित काळा माहिती पत्रक

२.१

आयपीएस

GFF

TA/DGUS II

DMG48480F021_01W

५३.२८×५३.२८

४८०*४८०

५०,३५०,४००

३.६-५.५

170mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

२.८

TN

R4

TA/DGUS II

DMG32240F028_01W

४३.२×५७.६

240*320

३००,३५०

३.६-५.५

110mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

२.८

TN

R4

TA/DGUS II

DMG32240F028_02W

४३.२×५७.६

240*320

250,300

३.६-५.५

110mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

३.५

आयपीएस

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240F035_01W

७०.०८×५२.५६

३२०*२४०

100,150,200,250

३.६-५.५

180mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

३.५

आयपीएस

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48320F035_01W

४८.९६×७३.४४

320*480

50,300

३.६-५.५

165mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

WTC=काळा,WTCZ01=पांढरा,WTCZ02=एकत्रित काळा

माहिती पत्रक

४.०

आयपीएस

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48480F040_01W

71.86×70.18

४८०*४८०

50,200,250

३.६-५.५

345mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;WTC=काळा, WTCZ01=पांढरा, WTCZ02=एकत्रित काळा

माहिती पत्रक

४.०

आयपीएस

R4/CG

TA/DGUS II

DMG40960F040_01W

३९.१८×९४.०३

400*960

200,250,300

३.६-५.५

190mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

४.३

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270F043_01W

९५.०४×५३.८६

480*272

200,250

३.६-५.५

220mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

४.३

आयपीएस

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270F043_02W

९५.०४×५३.८६

480*272

50,200,250

३.६-५.५

220mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

४.३

आयपीएस

CG

TA/DGUS II

DMG80480F043_01W

५६.१६×९३.६०

480*800

50,250,300

३.६-५.५

230mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;WTC=काळा, WTCZ01=पांढरा, WTCZ02=एकत्रित काळा

माहिती पत्रक

५.०

आयपीएस

CG

TA/DGUS II

DMG85480F050_01W

६१.२३×१०९.२५

४८०*८५४

100,350,400

३.६-५.५

300mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;WTC=काळा, WTCZ01=पांढरा, WTCZ02=एकत्रित काळा

माहिती पत्रक

७.०

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80480F070_01W

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

200,250

३.६-५.५

410mA@5V

-१०/+६०

8MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

७.०

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480F070_02W

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

150,200,250

४.५-५.५

440mA@5V

-१०/+६०

16MB

TL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक

७.०

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480F070_06W

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

150,200,250

४.५-५.५

440mA@5V

-१०/+६०

16MB

TTL*2

10P1.0FPC

  माहिती पत्रक

७.०

आयपीएस

CG

TA/DGUS II

DMG10600F070_01W

१५४.०८×८५.९२

1024*600

50,250,300

३.६-५.५

600mA@5V

-१०/+६०

16MB

TTL*3

50P0.5FP

CTP पूर्ण फिट;WTC=काळा, WTCZ01=पांढरा, WTCZ02=एकत्रित काळा

माहिती पत्रक 

७.०

आयपीएस

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600F070_02W

१५४.२१×८५.९२

1024*600

200,250,300

४.५-५.५

500mA@5V

-१०/+६०

16MB

TTL*3

50P0.5FPC

  माहिती पत्रक
८.० TN R4/CG TA/DGUS II DMG80600F080_01W १६२.०×१२१.५ ८००*६०० 200,250,300 ४.५-५.५ 580mA@5V -१०/+६० 16MB TTL*3 50P0.5FPC   माहिती पत्रक
१०.१ आयपीएस RA/GFF TA/DGUS II DMG10600F101_01W 222.72×125.28 1024*600 50,150,200,250 ४.५-५.५ 890mA@5V -१०/+६० 16MB TTL*3 50P0.5FPC   माहिती पत्रक